ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น และวิชาโครงงาน (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ม.5


 

 **กำหนดการเลือกวิชาสาระเพิ่ม และวิชาโครงงาน **

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


1. เริ่มเลือกรายวิชาสาระเพิ่มม.1/7-1/10 ในวันศุกร์ที่  4 มิถุนายน  2564 เวลา 13.00 น.  ถึง วันอาทิตย์ที่  มิถุนายน  2564 เวลา 18.00 น.

2. เริ่มเลือกรายวิชาโครงงาน ม.5 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. 

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือก  1 คน ต่อ 1 วิชาเท่านั้น

4. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                  ผู้ใช้          :  25591
                                  รหัสผ่าน    : 1869900000000

5. หากนักเรียนไม่เลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ม.ต้น ในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ม.ต้น ให้กับนักเรียนเข้าเรียนในวิชาที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

6. อ่านเงื่อนไขของแต่ละวิชาให้ครบถ้วน เช่น นักเรียนม.2 และม.3 ไม่สามารถเลือกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ 

7. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อที่

    ครูวิรังรอง ทองเทพ หรือ ครูอุดมพร เนตรวงค์  (ห้องวิชาการ)

-------------------------------------------------------------------------

หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประชาชนไม่ถูกต้อง  
ให้ติดต่อ ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล   (Facebook 
 https://www.messenger.com/t/jscience.th Line : KruJeen)

โดยแจ้ง ห้อง รหัสนักเรียน และชื่อ-สกุล